Hvor højt oppe fra må kan kunne falde på en legeplads?

  • Hvor højt oppe fra må kan kunne falde på en legeplads?

Einar: Faldhøjden på en legeplads må aldrig overstige 300 cm.

Supplerende bemærkninger fra Maxplay:

Når der etableres legepladser er faldhøjden vigtig i forhold til hvilket faldunderlag der skal lægges ud, hvor meget faldunderunderlag der skal være og hvilke afstande man kan placere andre legeredskaber ud fra. Men det er ikke altid let at gennemskue reglerne. Eksempelvis kan en 7 meter høj klatrepyramide godt leve op til kravene om maksimalt 3 meter faldhøjde, hvis der ikke er mere end 3 meters højdeforskel til det næste niveau. På den måde kan du faktisk godt have et 7 meter højt klatreresskab der er godkendt til at montere på græs.

Hvis du vil vide mere om faldhøjder eller legepladser generelt kan du kontakte Maxplay her: https://maxplay.dk/kontakt/