Hvor lang er levetiden på helstøbt gummi?

  • Hvor lang er levetiden på helstøbt gummi?

Einar: Helstøbt gummi har vi set kan holde mindst 20 år, hvis man renser og vedligeholder det.

Supplerende bemærkning fra Maxplay:

Helstøbt gummi er den perfekte løsning til legepladser, der ønsker et sikkert faldunderlag kombineret med højest mulig legeværdi. Samtidig er det en god langsigtet investering. Beregninger viser at boligforeninger der skifter faldsand hvert andet år på deres legepladser som foreskrevet har tjent pengene hjem 3. gang de skifter, og vil dermed kunne forvente at udgiften til faldunderlag mere end halveres på den forventede 20 års levetid.