Skip to main content

GDPR


Retningslinjer for personopplysninger for Maxplay Norge as

Våre retningslinjer for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter personopplysninger. Disse skal også sørge for at ansatte er klar over og kjenner reglene for bruk av personopplysningene de har tilgang til som en del av sitt arbeid.

Disse retningslinjene utfyller våre andre retningslinjer for IT-sikkerhet, internett og e-post, etc. Disse retningslinjene er ment å oppfylle kravene i EUs personvernforordning.

BEHANDLING AV PERSONLIG SENSITIVE DATA I SELSKAPET

Enhver behandling av personopplysninger i vårt selskap gjøres på grunnlag av prinsippene om lovlighet, rettferdighet og åpenhet. Personopplysninger samles kun inn for uttrykkelig angitte og legitime formål, akkurat som vi overholder prinsippet om datautvinning. Vi streber etter å sikre at all informasjon er nøyaktig og oppdatert, samt prinsippene for oppbevaringsbegrensning, integritet og konfidensialitet, og ikke minst ansvarlighet.

Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger og denne personopplysningspolicyen, er den registrerte (RE) alltid velkommen til å kontakte behandlingsansvarlig i selskapet: Rikke Romey rr@maxplay.dk

INFORMASJON BEHANDLET – FORMÅL

Formålet med registrering og behandling av personopplysninger er relevant for vår handel med våre kunder og forretningspartnere. Hvis vi unntaksvis må behandle personopplysninger for formål som ikke er forenlig med følgende, vil RE bli informert.

Det samme gjelder hvis vi samler inn eller behandler Re’s personopplysninger fra noen andre enn den aktuelle personen.

SELSKAPETS FORRETNINGSOMRÅDE

Rådgivning, levering, salg og service, av lekeplasser, naturlekeplasser og idrettsanlegg.

Forretningsprosesser

Oppfølging av salg og kommunikasjon i forbindelse med bestillinger eller andre henvendelser til oss – sikre brukervennlighet og sikkerhet – optimalisering av våre digitale løsninger – muligheten til å delta i kundeundersøkelser, konkurranser, lotterier osv. via digitale løsninger – arkiv over registrerte produkter og tilhørende personopplysninger.

Vi samler inn og bruker data om våre kunder for å oppfylle våre avtaler og forretningsprosesser med kunder, samt for å forbedre vår tjeneste og sikre kvaliteten på våre produkter og tjenester.

PERSONOPPLYSNINGENE VI BEHANDLER INKLUDERER: AUTOMATISK INNSAMLEDE DATA:

Vi bruker en rekke digitale løsninger basert på ulike teknologier for å sikre brukervennlighet og sikkerhet.

Disse teknologiene kan automatisk samle inn data for å tilby en best mulig brukeropplevelse. I henhold til våre retningslinjer for personopplysninger samles data enten direkte av oss eller av en tredjepart på vegne av oss.

Analyse av klikkstrømdata og informasjonskapsler er eksempler på dette. Dette gjelder for eksempel vår kontaktfunksjon på nettstedet og den tilknyttede etterspørselen gjeldende din problemstilling.

Alle besøk til en digital løsning fører til at informasjon sendes fra nettleseren som brukeren bruker til en server. Det er gjennom analyse av disse dataene at vi optimaliserer de digitale løsningene. Data samles inn gjennom en tredjepart på vegne av oss.

Data om nettleseren din kan samles inn for å administrere systemet vårt og utføre intern, markedsføringsrelatert analyse basert på den registrertes atferd.

Eksempler på data samlet inn og analysert: Dato og klokkeslett for besøket – sidene som besøkes i løsningen – den geografiske plasseringen av IP-adressen – informasjon om nettleseren og datamaskinen som brukes (type, versjon, operativsystem, etc.) – URL fra henvisningssiden (siden som den besøkende har kommet til vår løsning).

Vi er behandlingsansvarlig for de innsamlede dataene, og de innsamlede dataene vil ikke bli offentliggjort med mindre det er skriftlig/elektronisk samtykke eller rettslige krav.

Informasjon som er frivillig (aktivt) gitt: Vi tar selvfølgelig vare på informasjonen gitt til oss i forbindelse med et fysisk besøk eller et besøk på nettstedet vårt.

Eksempler på data du aktivt oppgir er vanligvis hverdagslige og inkluderer navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, etc.
Opplysninger som deles med oss via sosiale medier – opplysninger sendt via e-post – opplysninger vi mottar i forbindelse med utførelsen av bestillinger – opplysninger som deles med oss i forbindelse med undersøkelser, arrangementer og konkurranser og lignende.

Opplysninger vi mottar via registrering av nyhetsbrev lagres i et tredjeparts e-postsystem der informasjonen du aktivt har oppgitt, brukes til å sende deg nyhetsbrev. Du kan alltid melde deg av nyhetsbrevet eller skrive til: rr@maxplay.dk

BEHANDLINGSGRUNNLAG

Retningslinjer og behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle kontraktsmessige forpliktelser mellom Maxplay Norge AS og våre kunder. Visse opplysninger, inkludert sensitive, skal behandles så langt som mulig på grunnlag av skriftlig eller elektronisk samtykke.

A. MOTTAK OG UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi utleverer bare personopplysninger til en tredjepart i samsvar med det som er angitt i denne personvernerklæringen.

Vi kan utlevere informasjonen din hvis vi er pålagt å utlevere eller dele den for å overholde en juridisk forpliktelse. Offentliggjøring kan også gjøres på instruksjoner fra en domstol eller annen myndighet, eller for å beskytte varemerker, rettigheter eller eiendom.

Dette innebærer utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner med det formål å beskytte mot bedrageri. Vi bruker tjenesteleverandører og databehandlere som utfører arbeid på våre vegne. Tjenestene kan omfatte server hosting og systemvedlikehold, analyse, betalingsløsninger, adresse og soliditetskontroll, e-posttjeneste, etc.

Disse samarbeidspartnerne kan få tilgang til data i den grad det er nødvendig for å levere sine tjenester. Partnerne vil være kontraktsmessig forpliktet til å behandle alle data strengt konfidensielt, og har dermed ikke lov til å bruke data til noe annet enn det som dekkes av kontraktsforpliktelsen til oss.

Vi kontrollerer alltid at våre databehandlingspartnere overholder sine forpliktelser.

Hvis vi utleverer informasjonen din til en tjenesteleverandør eller databehandler utenfor EU, sørger vi for at vi overholder kravene i lovgivningen for slike overføringer. Vi samler aldri inn personopplysninger uten forutgående samtykke ved å registrere, kjøpe eller delta i en undersøkelse osv.

RETNINGSLINJER FOR LAGRING OG SLETTING

Vi lagrer informasjon om våre kunder og forretningspartnere så lenge vi har et legitimt og saklig grunnlag for å gjøre det, inkludert slik at vi kan tilby best mulig service.

Som utgangspunkt vil alle personopplysninger bli slettet 5 år etter endt kundeforholdet, noe som betyr den siste aktive transaksjonen.

Personopplysninger kan lagres lenger hvis det er et faktisk behov for dette, for eksempel hvis et juridisk krav skal etableres, hevdes eller forsvares.

B1. INNSYNSRETT, RETTING OG SLETTING

Den registrerte har rett til å be om tilgang til informasjonen vi behandler: Hva behandles, formålet med behandlingen, kategorier av personopplysninger som er aktuelle (ordinære eller sensitive) – perioden de behandles i, og hvordan de er lagret – retten til å be om retting eller sletting og å sende inn en klage til datatilsynet.

RE har rett til å få feil informasjon om RE selv, korrigert uten unødig forsinkelse. Re må selv ta initiativ til en slik korreksjon. RE kan også be om å bli slettet («rett til å bli glemt»), men først etter utløpet av vår lovbestemte oppbevaringsforpliktelse i henhold til regnskapsloven. RE kan også kontakte oss hvis RE mener at Re’s personopplysninger blir behandlet i strid med loven eller andre juridiske forpliktelser.

Når RE svarer med en forespørsel om å få sine personopplysninger korrigert eller slettet, kontrollerer vi om betingelsene er oppfylt og deretter implementerer endringer eller slettinger så snart som mulig. Hvis RE ønsker tilgang til informasjonen som er registrert om RE hos oss via våre informasjonskapsler, kan RE kontakte: Rikke Romey rr@maxplay.dk.

Hvis uriktige data er registrert eller RE har andre innvendinger, kan RE kontakte oss på samme sted. RE har mulighet til å få innsikt i hvilken informasjon som er registrert om RE, og å komme med innsigelser til registreringene når som helst.

B2. DATAPORTABILITET

Den registrerte (RE) har rett til å motta personopplysningene som er gjort tilgjengelige for oss og de vi har innhentet om RE fra andre aktører på grunnlag av Re samtykke.

Hvis vi behandler data om RE som en del av en kontrakt der RE er part, kan RE også sendes sine egne data. RE har også rett til å overføre disse personopplysningene til en annen tjenesteleverandør.

Hvis RE ønsker å bruke RE rett til dataportabilitet, vil RE motta sine egne personopplysninger fra oss i et alminnelig format.

B. SAMTYKKE

Der samtykke er nødvendig som grunnlag for behandling, må vi kunne vise at det foreligger samtykke.

Derfor krever vi alltid samtykke skriftlig eller elektronisk. Samtykke er en frivillig, spesifikk, informert og entydig erklæring om vilje om behandling av personopplysninger. RE kan trekke tilbake sitt samtykke når som helst, og hvis det er det eneste grunnlaget for behandling, vil fremtidig behandling opphøre. Vår oppbevaringsforpliktelse vil imidlertid ikke endres.

Samtykke kan trekkes tilbake ved å kontakte oss på kontaktinformasjonen som er registrert under samtykke fra eieren av data.

C. NETTSTED OG INFORMASJONSKAPSLER

Informasjonskapsler er små tekstfiler som inneholder bokstaver og tall som er lagret på brukerens PC eller annen enhet når de besøker nettstedet vårt.

Informasjonskapsler kan brukes til å holde oversikt over hvilke sider du har besøkt, og kan hjelpe brukeren med å fortsette tidligere besøk, eller de kan huske språkinnstillinger eller andre preferanser i forhold til besøk på nettstedet.

Det er ingen personopplysninger lagret i våre informasjonskapsler, og de kan ikke inneholde virus. Hvis vi plasserer informasjonskapsler, blir brukeren informert om bruken og formålet med å samle inn data gjennom informasjonskapsler. Samtidig blir brukeren bedt om å gi sitt samtykke.

Informasjonskapsler som er nødvendige for å sikre at funksjonalitet og innstillinger kan brukes uten samtykke fra besøkende på nettstedet vårt.

C1. TYPER INFORMASJONSKAPSLER OG DERES FORMÅL

Formålet med informasjonskapsler er å gjennomføre trafikkmåling og forbedre brukeropplevelsene på nettstedet. Nettstedet kan for eksempel bruke informasjonskapsler fra Google Analytics til å måle nettstedstrafikken.

Brukere kan velge bort informasjonskapsler fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

VEILEDNING:

Slett eller slå av informasjonskapsler i nettleseren; brukeren kan alltid avvise informasjonskapsler på PCen ved å endre innstillingene i nettleseren.

Hvor innstillingene er plassert, avhenger av hvilken nettleser som brukes. Det bør imidlertid bemerkes at hvis dette gjøres, er det visse funksjoner og tjenester på Internett som ikke kan brukes.

D. SIKKERHEt

Maxplay Norge AS beskytter dine personopplysninger jvf. våre retningslinjer for personopplysninger og har et sett med interne regler for informasjon og IT-sikkerhet.

Våre interne sikkerhetsregler inneholder instruksjoner og tiltak for å beskytte dataeiernes personopplysninger fra å bli ødelagt, tapt eller endret, fra uautorisert avsløring og uautorisert tilgang eller kunnskap om dem.

Vi har etablert prosedyrer for å gi tilgangsrettigheter til de av våre ansatte som behandler personopplysninger, inkludert sensitive. Vi kontrollerer deres faktiske tilgang gjennom logging, koder og tilsyn.

For å unngå tap av data, sikkerhetskopierer vi kontinuerlig datasettene våre. I tilfelle et sikkerhetsbrudd som resulterer i høy risiko for diskriminering, ID-tyveri, økonomisk tap, tap av omdømme eller andre betydelige ulemper, vil vi varsle deg om sikkerhetsbruddet så snart som mulig, akkurat som vi har en lovbestemt varslingsforpliktelse.

RETTEN TIL Å klage

Hvis du ønsker å klage formelt på noe du mener er et brudd på personvernregelverket, må du sende en skriftlig henvendelse til vår postadresse:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo

På grunn av oppdateringer av personopplysningsreglene forbeholder vi oss derfor retten til å oppdatere og endre gjeldende retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Hvis vi gjør dette, vil vi korrigere datoen for «sist oppdatert» som vist nedenfor. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert på 20.05.2019.

Maxplay Norge AS
Søren Mittag
Direktør

Få besøk av en konsulent

Fyll ut nedenfor, så kommer vi tilbake til deg innen 24 timer.

  Segment

  Haster det, ta kontakt På

  +45 70 20 93 93

  KONTOR DANMARK

  Falkevej 5
  4600 Køge

  T: +45 70 20 93 93
  M: info@maxplay.dk

  PRODUKTION DANMARK

  Hanningvej 65, Isenvad
  7430 Ikast

  T: +45 86 86 10 55

  KONTOR NORGE

  Sundbyveien 90,
  1407 Vinterbro

  T: +47 45 88 66 11
  M: info@maxplay.no

  Maxplay ApS   |   CVR. NR: 38141783   |   Persondatapolitik