Skip to main content

MAXPLAY OG FNS VERDENSMÅL


Hvordan arbeider Maxplay med FNs verdensmål?

FNs verdensmål er noe alle må ta stilling til. Hos Maxplay mener vi at alle verdensmålene er like viktige, og vi håper at alle land, selskaper og enkeltpersoner kan følge målene til døren innen 2030, slik at vår nåtid og fremtid er bedre rustet.

Maxplay leverer utemiljøer med høy lekeverdi for våre barn, unge og voksne. Og for at dette skal kunne fortsette for de neste mange generasjoner, må vi ta vare på landet vi bruker og dyrker. Derfor er det avgjørende at vi innlemmer FNs verdensmål i vårt selskap.

Vi har valgt tre konkrete verdensmål der vi vet at vi gjør – og kan gjøre en forskjell.

3 av FNs verdensmål som Maxplay jobber med – og vil oppnå

 • 3. GOD HELSE OG LIVSKVALITET

 • 4. GOD UTDANNING

 • 12. ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

3. VERDENSMÅL: GOD HELSE OG LIVSKVALITET

DELMÅL 3.4: REDDE FLERE MENNESKER FRA Å DØ AV IKKE-SMITTSOMME SYKDOMMER OG STYRKE MENTAL HELSE

Hos Maxplay bidrar vi til å levere samlingspunkter og utemiljøer som motiverer til lek og bevegelse. Våre løsninger motiverer til en mer aktiv hverdag, og vi mener at bedre samlingspunkter bør blomstre flere steder i Norge og resten av Norden.

Bedre utemiljøer gir bedre relasjoner mellom barn, ungdom og voksne når det gjelder trening. I tillegg tror vi at hvis du skaper gode utfoldelsesmuligheter for kroppen, påvirkes også sinnet positivt.  Våre løsninger gir innbyggerne et fristed og kan derfor være et verktøy for å redusere stress i hverdagen. Mental helse spiller en større rolle enn noen gang før, dette skyldes våre sammfunnsstrukturer og fremfor alt utviklingen innen psykiatrien.

Vi arbeider for å forebygge sykdommer som usunn overvekt og psykiske lidelser gjennom våre løsninger.

4. VERDENSMÅL: GOD UTDANNING

DELMÅL 4.A: ETABLERE OG OPPGRADERE UTDANNINGSTILBUD SOM ER BARNEVENNLIG

Vi samarbeider med landets skoler, og vi er i daglig dialog med de mange beslutningstakere om hvordan vi kan skape gode utemiljøer for skolens elever sammen.

Elevene er alltid i sentrum og etter hvert som samfunnet vårt utvikler seg, utvikler også behovene seg, ikke minst i skolegården, fellesarealer og klasserommet. De mange dialogene og kontaktområdene gir oss mulighet til å hjelpe skolene med å skape det beste rammeverket. Når vi samarbeider med skoler eller andre interessenter, fokuserer vi alltid på brukerne av løsningen.

Når vi jobber med skoler, tenker vi på læringsmiljøet inn løsningene, vi jobber med flerfunksjonelle samlingspunkter som betyr å skape rom som inviterer alle, uavhengig av kjønn og alder, til lek og bevegelse. Vi jobber for å skape løsninger der alle er inkludert, også personer som har fysiske utfordringer.

12. VERDENSMÅL: ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

DELMÅL 12.2: ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

Vi jobber med mange forskjellige typer materialer, derfor er det ekstremt viktig at vi håndterer prosessene våre på en ansvarlig måte.

I vår egen produksjon bruker vi trevirke fra forsvarlig skogdrift. Vi er FSC sertifisert på vår egen produksjon, noe som betyr at stedene vi kjøper tre fra, for våre naturlekeplasser, ikke forlater naturen såret etter felling.

I mange av våre produkter resirkuleres materialet eller kan resirkuleres senere i produktlivssyklusen. Våre krav når vi velger partnere er også basert på deres produksjonsinitiativer, som solenergi for produksjon, transportoptimalisering og sirkulær håndtering av utgåtte lekeapparat.

Vi er et selskap som jobber med naturressurser, og når vi gjør det, må vi ta stilling til hvilke klimaavtrykk vår produksjon har på miljøet vårt. Hvis miljøet er i fare, påvirker det oss og i enda større grad våre barn, noe som er grunnlaget for at Maxplay arbeider med nettop lekeplasser.

Vil du høre mere om vores løsninger, produktion eller produkter?

  Segment

  Haster det, så kontakt os på

  +45 70 20 93 93

  KONTOR DANMARK

  Falkevej 5
  4600 Køge

  T: +45 70 20 93 93
  M: info@maxplay.dk

  PRODUKTION DANMARK

  Hanningvej 65, Isenvad
  7430 Ikast

  T: +45 86 86 10 55

  KONTOR NORGE

  Sundbyveien 90,
  1407 Vinterbro

  T: +47 45 88 66 11
  M: info@maxplay.no

  Maxplay ApS   |   CVR. NR: 38141783   |   Persondatapolitik